Kritik dan Kritikal

images1. Critical (kritikal) dan Criticise (kritik) adalah dua perkara yang sangat berbeza.

2. Menurut Dr. Sidek Baba, istilah kritikal berasal dari perkataan Greek kritikos yang bermaksud judge atau menghakimi atau mengadili. Dalam tradisi orang-orang Greek dan Yunani, ia melahirkan pemikir-pemikir yang amat kritikal terhadap sesuatu subjek dan akhirnya menjadi ahli falsafah yang terkenal. Pendek kata, kritikal adalah sifat pemikiran yang tajam, tepat dan teliti.

3. Criticise pula ada sejenis perbuatan. Antara sinonimnya adalah condemn ataupun hentam/kecam.

4. Sewaktu menjadi ahli PMIUM, saya dan kawan-kawan sentiasa ditarbiyah untuk berfikiran kritikal. Tujuannya – keputusan yang bakal dibuat akan lebih tepat dan hujah yang bakal dikeluarkan pula lebih matang dan berpijak.

Continue reading “Kritik dan Kritikal”