Di Sebalik Dasar Ekonomi Baru (DEB)

1. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dilaksanakan di Malaysia antara tempoh 1970 hingga 1990. Oleh kerana dasar tersebut telah tamat sejak 19 tahun yang lalu, maka sebarang pertikaian mengenai DEB hanyalah bersifat retorik dan polemik semata-mata. Isu yang sebenarnya perlu dibincangkan bukanlah DEB, sebaliknya tindakan affirmatif (affirmative action).

2. Apakah itu tindakan affirmatif?

3. Affirmative action adalah satu bentuk diskriminasi positif dalam penggubalan polisi tertentu yang mengambilkira soal kaum, etnik, agama, jantina dan status kecacatan agar dapat mencapai peluang yang sama (equal apportunity) di dalam apa-apa bidang. Bidang yang biasanya dikaitkan dengan tindakan affirmatif adalah bidang pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan perniagaan (kontrak awam).

4. Pelbagai negara di dunia ini melaksanakan tindakan affirmatif termasuklah negara-negara maju. Antaranya Amerika Syarikat, Jepun dan juga Britain. Namun kebiasaannya, tindakan affirmatif di negara-negara mereka hanya melibatkan golongan etnik minoriti yang kebiasaannya lemah dan tertindas.

Continue reading “Di Sebalik Dasar Ekonomi Baru (DEB)”