Pendidikan percuma vs Pemansuhan PTPTN

1. Pendidikan percuma adalah impian semua orang. Semua orang suka benda yang percuma.

2. Sebelum ini, Pakatan Rakyat pernah umum untuk berikan percuma kepada rakyat. Saya sokong 110%. Tapi persoalannya, sejauhmana ‘percuma’ yang dimaksudkan?

3. Terbaru, Pakatan Rakyat (dibaca: DSAI) umumkan pemansuhan PTPTN. Saya kurang bersetuju. Lebih-lebih lagi apabila Rafizi Ramli umumkan bahawa Pakatan Rakyat akan mewujudkan sebuah tabung khas untuk menggantikan fungsi PTPTN. Ia sedikit mengelirukan.

“Bagi pelajar di institusi awam yang tidak memenuhi syarat untuk menerima elaun sara hidup kerana datang dari keluarga berpendapatan tinggi, mereka boleh memilih untuk membiayai sendiri elaun sara hidup atau layak untuk memohon pinjaman elaun sara hidup dari satu tabung khas untuk membiayai kos sara hidup dan pendidikan swasta yang akan ditubuhkan kelak” – Rafizi

4. Bermakna tabung sepertimana PTPTN tetap perlu. Bezanya, ia tidak lagi menampung pelajar IPTA dari keluarga berpendapatan rendah kerana elaun sara hidup akan diberikan kepada kelompok itu.

“Yuran pengajian di institusi awam akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Kerajaan juga akan menyediakan elaun sara hidup untuk menanggung kos sara hidup bagi pelajar-pelajar yang layak. Kelayakan untuk menerima elaun sara hidup dikira berdasarkan tahap pencapaian akademik dan latar belakang sosio ekonomi pelajar mengambil kira tanggungan keluarga” – Rafizi

Continue reading “Pendidikan percuma vs Pemansuhan PTPTN”

Isu PTPTN dan pendidikan percuma

1. Sejak ditubuhkan pada tahun 1997 sehingga 2011, PTPTN telah meluluskan pinjaman pelajaran sebanyak RM41.4 billion. Daripada jumlah itu, RM27.5 billion telahpun dipinjamkan kepada mahasiswa. Jumlah yang telah dikutip dari peminjam pula adalah sebanyak RM2.8 billion.

2. Isu PTPTN hangat apabila Ketua Umum PKR Dato’ Seri Anwar Ibrahim umum akan mansuhkan PTPTN. Menurut Pengarah Strategi PKR Rafizi Ramli, antara langkah yang akan diambil untuk membiayai pemansuhan PTPTN adalah melalui 1) Penerbitan bon 2) Tambahan RM2 billion hasil minyak dan gas diperuntukkan khusus untuk dana pendidikan 3) Pengurangan projek mega, pembelian senjata dan lain-lain.

3. Menerbitkan bon bermakna menambahkan hutang negara. Dalam keadaan bajet negara yang defisit selama 14 tahun, penerbitan bon ini sudah tentu bertentangan dengan hasrat Pakatan Rakyat untuk mengurangkan hutang negara sekaligus mengatasi bajet defisit. Selain itu, kaedah berhutang untuk menyelesaikan hutang ibarat meminjam dari bank B untuk membayar hutang dengan bank A. Kadar faedahnya sudah tentu berganda. Hasilnya, hutang negara akan lebih membusung.

4. Cadangan tambahan peruntukan RM2 billion dari hasil petroleum dan dividen Petronas untuk menampung perbelanjaan pemansuhan PTPTN juga wajar dikaji semula. Umum mengetahui hasil petroleum dan dividen Petronas agak besar. Ia mewakili 1/3 daripada jumlah hasil negara. Pada tahun 2010 misalnya, hasil petroleum dan  dividen Petronas berjumlah RM55.3 billion. Namun, dalam masa yang sama peruntukan kerajaan untuk pendidikan dan pengajian tinggi adalah sebanyak RM50.1 billion. Nisbah antara peruntukan pendidikan dan pengajian tinggi dengan hasil petroleum dan dividen Petronas adalah 90.5%. Ini adalah nisbah yang sangat besar. Jika terus ditambah, apa lagi yang tinggal untuk sektor yang lain dari hasil utama negara ini?

Continue reading “Isu PTPTN dan pendidikan percuma”

Tips dalam menyelesaikan pinjaman PTPTN

1. Bagi graduan yang baru menamatkan pengajian, hutang atau pinjaman Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional (PTPTN) adalah antara perkara yang menyerabutkan  fikiran. Peminjam perlu mulai membayar pinjaman selepas enam bulan tamat pengajian. Bagi graduan yang masih menganggur, ia tambah menyesakkan dada.

2. Artikel ringkas ini akan membekalkan beberapa tips dalam menyelesaikan pinjaman PTPTN agar pembayaran yang dibuat tidak menjejaskan kesejahteraan rutin harian kita yang lain disamping memaksimum manfaat dalam penggunaan tunai yang kita lakukan. Saya membuat andaian bahawa anda adalah graduan yang telahpun mempunyai pendapatan tetap.

3. Pertamanya kita jangan sesekali meletakkan prioriti membayar pinjaman PTPTN ini pada kedudukan terakhir dalam senarai belanjawan bulanan kita. Individu yang berhutang adalah individu yang belum sepenuhnya merdeka.

Continue reading “Tips dalam menyelesaikan pinjaman PTPTN”

Ujrah PTPTN lebih zalim?

1. Dalam perkara kelima dalam dokumen perjanjian Ujrah PTPTN ada menyebut :

“PERBADANAN berhak mengenakan Upah Pengurusan Pembiayaan sebanyak 1% setahun atau apa-apa kadar yang ditetapkan oleh PERBADANAN dari semasa ke semasa ke atas Jumlah Pembiayaan sepanjang tempoh bayaran balik yang ditetapkan mulai Tarikh Kuatkuasa Bayaran Balik Pembiayaan Tersebut.”

2. Saya melihat perkara ini agak aneh kerana ia jelas berat sebelah. Dengan kata lain, PTPTN berhak menetapkan apa-apa kadar dari semasa ke semasa.

3. Dalam perjanjian sebelum ini, PTPTN memang menetapkan kadar 3%. Oleh kerana itu, peminjam terpaksa memperbaharui surat perjanjian apabila kadar bunga diturunkan kepada 1%.

4. Saya berharap pemimpin mahasiswa dan pemimpin anak muda turut memperjuangkan perkara ini.